image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Přijmeme asistenta/asistentku pedagoga
3 4 5
Beseda s kpt.Petrou Vobrovou (Kudovou)
6 7
8 9
Zápis do 1.třídy ZŠ
10 11 12
Výsledek zápisu dětí k povinnému základnímu vzdělávání podle registračních čísel
13 14
15 16 17 18
Konzultační den a Volby do školské rady proběhnou ve čtvrtek 18.4.2024
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Základní informace

Základní informace

Charakteristika školy

Naše plně organizovaná škola je dominantou městyse Jimramova a je umístěna ve čtyřech vzájemně propojených budovách v okrajové části městyse mimo hlavní komunikace. Historická hlavní budova pochází z roku 1910, 1. 9. 1986 byla zahájena výuka v přístavbě školy a 1.9.1989 otevřena další budova se školní jídelnou, v přilehlých prostorách byla následovně zřízena školní družina. Od roku 1996 uvolnila ZŠ některé prostory mateřské škole. Závěrečnou tečkou byla stavba nové moderní tělocvičny s posilovnou. Všechny budovy jsou vzájemně propojeny spojovacími chodbami a žáci tak mají vše k dispozici pod jednou střechou. K 1.lednu 2001 byla zřízena Základní škola Jimramov a Mateřská škola jako příspěvková organizace. ZŠ a MŠ spolu velmi dobře spolupracují a veškeré změny jsou realizovány tak, aby je mohly využívat obě součásti. Postupně docházelo k další modernizaci budov, která je spojená s plynofikací, vybudováním víceúčelového hřiště společně s učebnou v přírodě s pergolou a zahrady pro děti mateřské školy. V prostorách školy se nachází učebna informatiky, jazyková učebna, knihovna, odborné učebny přírodopisu, fyziky a chemie, výtvarná dílna a cvičná kuchyně. Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektory, odborné učebny interaktivními tabulemi. Učitelé i žáci využívají mobilní počítačovou učebnu, jejíž kapacita je stále rozšiřována.

Celková kapacita školy je tři sta žáků, v poslední době je její naplněnost lehce nad polovinou. Školu navštěvují děti ze čtrnácti obcí. V několika případech navštěvují 1. stupeň i žáci z obcí, v nichž je zřízena málotřídní škola. Do 6. ročníku mohou přicházet žáci z málotřídních škol v Unčíně, Dalečíně a Věcově, škola je nakloněna i všem ostatním příchozím.

Současná kapacita mateřské školy je šedesát pět dětí, školní družina má kapacitu 60 dětí. Téměř všem dětem 1. stupně je umožněno trávit dobu před vyučováním i po vyučování do odjezdu autobusů pod dohledem vychovatelek ve školní družině. Stejně tak i do mateřské školy nemají rodiče problém s přijetím dětí.

Pedagogický sbor v současné době tvoří dlouholetí zkušení pedagogové, postupně ho doplňují i mladí učitelé a učitelky a pedagogický sbor se tak postupně obměňuje. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT, koordinátor pro environmentální výchovu a nově i psycholog. Všichni pedagogové prošli školeními počítačové gramotnosti, všichni na 1. stupni a někteří na 2. stupni jsou proškoleni v práci s žáky s podpůrnými opatřeními, tři učitelky mají vystudovanou speciální pedagogiku. Škola se věnuje podpoře nadaných žáků a v poslední době zesílela podpora a pomoc dětem s odlišným mateřským jazykem.

Škola spolupracuje s centry prevence . Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, škola se zapojuje do celostátních i mezinárodních projektů. Pořádáme také kulturně-vzdělávací, ozdravné a sportovně zaměřené pobyty v zahraničí, každoročně kulturně-historické exkurze, plavecký výcvik, lyžařský kurz, pro žáky 6. ročníku dvoudenní adaptační pobyt, atd. Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, pracují na projektech zaměřených na tvorbu kolektivu, týmu a respektování druhých. Na velmi dobré výsledky žáků ukazují testování žáků a školy firmou SCIO, ČŠI a dalších organizací. Škola je úspěšná v řadě sportovních soutěží, tvořivých a vědomostních, o čemž svědčí přední místa v okresních i krajských kolech olympiád.

Vzděláváme se podle Školního vzdělávacího programu „Vědět je in“ , který je stále ověřován a upravován tak, aby odpovídal moderním trendům vzdělávání.